https://www.youtube.com/watch?v=D4vGvyMDA-Y&feature=youtu.be

Videoinnhold

engasjer med levende bilder

Dagens kanaler og flater gjør film og video til en sentral del av kommunikasjonen for bedrifter, og det har endret måten video brukes. Video fungerer veldig godt for å forklare en tekst, eller står fint alene for å skape aktivitet, engasjement og nysgjerrighet rundt et produkt, en tjeneste eller tema. Det som er viktig er hva man skal formidle, hvilke resultater man ønsker å oppnå og hvordan dette kan bygges videre.

La meg hjelpe med å finne de gode ideene, og engasjere og involvere ditt publikum med video.

Showreel 2020

Her er noen videoer jeg har produsert