https://www.youtube.com/watch?v=D4vGvyMDA-Y&feature=youtu.be

Videoinnhold

engasjer med levende bilder

Video fungerer veldig bra for å forklare en tekst, eller står fint alene for å skape aktivitet og nysgjerrighet rundt et produkt, en tjeneste eller tema. Det som er viktig å tenke på er hva man skal formidle, hvilke resultater man ønsker å oppnå og hvordan dette kan bygges videre på.

La meg hjelpe deg finne de gode ideene, og engasjere og involvere ditt publikum.

Her er noen videoer jeg har produsert